Samtykke til bruk av cookies

Vi benytter cookies til å samle og behandle opplysninger av din bruk av nettstedet for å forbedre brukeropplevelse, og for å vise deg relevant markedsføring på andre nettsteder.
 
Godta
Avslå
Innstillinger

BÆREKRAFT

La oss gjøre hverandre gode- og sammen ta ansvar.
Entusio ønsker å være en ansvarsfull aktør, og er i en bransje hvor det stadig involveres ulike mennesker og samarbeidspartnere til enhver tid. Vi er derfor opptatt av å ta ansvar, bevisstgjøre, informere, utvikle og forbedre gode utslippsreduserende løsninger.
 
I vårt arbeid, har vi mulighet til å påvirke og inspirere til et mer bærekraftig samfunn. Ved å samarbeide og utfordre våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere, vil vi sammen kunne lære og bli enda litt flinkere til å utvikle gode og bærekraftige rutiner.
 
Vi benytter FNs bærekraftsmål som vår guide til hvordan vi kan forbedre oss, samt tilegne oss nyttig kunnskap.
 
  • Gi våre kunder innsikt i bevisste og- ikke miljøbelastende valg med tanke på lokasjon og transport til og fra arrangementer.
  • Redusere matsvinn ved tilpassede menyer, samt levere overskuddsmat til gjenbruk hos ulike organisasjoner. Forsøke å bruke økologisk og/eller kortreist mat.
  • Kjønnsfordeling og styrke jenter og kvinners stilling i samfunnet ved at vi som arrangør har mulighet til å påvirke og til en viss grad nøytralisere dette med tanke på valg av underholdning, foredragsholdere, konferansierer, artister etc.
  • Fremme andre mennesker, og spesielt vår yngre generasjon ved å bygge broer for blant annet lokale og uoppdagede talenter, samt gi nyetablerte bedrifter og leverandører en sjanse til å vise seg frem.
  • Produsere gjenbrukbare produkter, god ressursutnyttelse, samt unngå unødvendig innkjøp og engangskjøp.
  • Samarbeide med leverandører som prioriterer og har fokus på bærekraft.
  • Vi ønsker å skape den beste arbeidsplassen for våre ansatte, og i Entusio skal alle bli sett, hørt, respektert og ivaretatt. Vi har fokus på utvikling, lagspill, kultur, arbeidsvilkår, prestasjoner og mangfold.